„RootKit“

What are Rootkits and how to detect them
Rootkits are one of the worst things that can happen to a system and they are one of the most dangerous attacks, more dangerous than usual malware and...
Kaip įdiegti „Chkrootkit“
Šioje pamokoje daugiausia dėmesio skiriama rootkitams ir kaip juos aptikti naudojant „chkrootkit“. „Rootkit“ yra įrankiai, skirti suteikti prieigą ar ...